Latest Articles

User Sid Görüntülemek

User sid tespitinde en basit en ve hız yol aşağıdaki komuttan geçiyor. [su_quote]wmic useraccount get name,sid[/su_quote]